Projekt „Mozart kontra Sinatra”  realizujemy od 2012 r. szlifując nasze organizacyjne talenty na każdym z etapów przedsięwzięcia – począwszy do rekrutacji, poprzez koordynację kompleksowych działań z osobami wykluczonymi aż po warsztaty oraz duże, plenerowe koncerty dopracowywane do ostatniego szczegółu od strony technicznej i wykonawczej.

Podczas dziesięciu edycji projektu wystąpiliśmy w ponad 150 miejscowościach w kraju, dla publiczności liczącej ponad 125 000 melomanów. Podczas dziesiątej edycji, zadanie zrealizowaliśmy w 17 miejscowościach województwa małopolskiego i podkarpackiego dla ponad 600 adresatów:

 • Gmina Sękowa
 • Gmina Dobra
 • Miasto i Gmina Rabka Zdrój
 • Gmina Łukowica
 • Cieniawa w Gminie Grybów
 • Miasto i Gmina Krynica Zdrój
 • Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz
 • Gmina Nowy Żmigród
 • Miasto Nowy Sącz
 • Miasto Mszana Dolna
 • Świniarsko w Gminie Chełmiec
 • Podszkle w Gminie Czarny Dunajec
 • Mystków w Gminie Kamionka Wielka
 • Podszkle w Gminie Czarny Dunajec
 • Gmina Laskowa
 • Siołkowa w Gminie Grybów
 • Olszówka w Gminie Mszana Dolna

Oto gdzie można było nas posłuchać i zobaczyć:

 • Gmina i Miasto Zakliczyn w ramach Zakliczyńskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • Szczawnica – Zdrój (Dworek Gościnny hrabiego Mańkowskiego)
 • Krynica – Zdrój (Międzynarodowe Forum Ekonomiczne)
 • XIV edycja Międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Pałacu Kultury w Warszawie
 • III Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu
 • Światowe Dni Młodzieży w Chorzowie
 • Myślenice – TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
 • Łódź – EXPO ARENA 2016
 • Imieniny Miasta Nowy Targ, Nowy Sącz, Limanowa
 • Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu
 • 25-lecie Samorządności w Myślenicach
 • Dni Dębicy, Dni Czchowa, Dni Limanowej, Dni Rabki – Zdrój
 • Festiwal Smaku w Starym Sączu
 • Ogólnopolskie Senioralia na Stadionie Narodowym w Warszawie
 • Ogólnopolskie Senioralia o charakterze kolędowym w Nowym Targu

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, realizowanych przez mieszkańców 17 miejscowości woj. małopolskiego i podkarpackiego, działających w lokalnych strukturach organizacji obywatelskich. Realizowane zadanie pozwoliło na zwiększenie aktywności kulturalno – edukacyjnej odbiorców projektu i ich lepszej samoorganizacji obywatelskiej, w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału w społecznościach lokalnych wybranych miejscowości w okresie od 1 maja 2021 do 31 grudnia 2022.

Celem szczegółowym projektu była promocja i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywności osób z różnych grup społecznych (seniorzy 60+, osoby niepełnosprawne, wybitnie uzdolniona młodzież) i wiekowych z terenów o słabym dostępie do kultury, dającą im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności twórczej ze zdobywaniem wiedzy i wykorzystania jej w praktyce na rzecz lokalnej społeczności w formie międzypokoleniowego i długofalowego wolontariatu  oraz realizacje wydarzeń edukacyjno – kulturalnych.

Cel główny został osiągnięty poprzez:

 1. Zwiększenie świadomości oraz umiejętności artystyczno – społecznych we właściwym rozumieniu, odbiorze i wykonawstwie wysokiej muzyki rozrywkowej (polskiej i światowej) w jej prawdziwym kontekście kulturowo – patriotycznym, opartym na rzetelnej wiedzy
 2. Rozwijanie zdolności artystycznych i społecznych wybitnie uzdolnionych uczniów, w tym praca nad ich talentami przywódczymi potrzebnymi na scenie i w życiu codziennym
 3. Odbudowę pomostu w zaburzonych relacjach rodzinnych: DZIADKOWIE – WNUKOWIE w kontekście współtworzenia wydarzeń kulturalnych i edukacyjno – animacyjnych przez adresatów
 4. Wspieranie różnych form samopomocy poprzez tworzenie LOKALNYCH SAMOPOMOCOWYCH GRUP WSPARCIA
 5. Budowanie świadomego, oddolnego WOLONTARIATU SENIORALNO – MŁODZIEŻOWEGO tworzących mapę lokalnego WOLONTARIATU województwa małopolskiego i podkarpackiego
 6. Podniesienie kompetencji i świadomości odbiorcy, by muzyka rozrywkowa zaistniała jako muzyka na wysokim poziomie

Na ostatnią X – edycję projektu „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę” w 2021 roku, złożyły się  49 wydarzeń edukacyjno – interdyscyplinarnych realizowanych w województwie małopolskim i podkarpackim, w tym cykl 15 regionalnych przeglądów artystycznych „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”, cykl 4 Modułów warsztatowych realizowanych w 17 miejscowościach oraz 17 integracyjnych koncertów galowych o charakterze chrześcijańsko – patriotycznym.

Projekt stwarza warunki sprzyjające rozwojowi twórczej kreatywności osób z niepełnosprawnościami i propaguje idee integracji społecznej.

Otwieramy przed uczestnikami możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności twórczej ze zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w praktyce na rzecz lokalnej społeczności w towarzystwie uznanych artystów młodego pokolenia.

Misją jaka nam przyświeca jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, w tym seniorami 60+, stymulowanie aktywnego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwijanie relacji wewnątrz- i międzypokoleniowych.

Projekt promuje i stwarza warunki sprzyjające rozwojowi uczniów wybitnie uzdolnionych. Pielęgnujemy artystyczne i społeczne talenty młodych ludzi z różnych środowisk, także z obszarów o słabym dostępie do kultury. W obecności profesjonalnych artystów i z naszą pomocą ujawniają się nowe talenty, które pomagamy szlifować.

Pomagamy budować „mosty nad przepaściami” zaburzonych relacji rodzinnych. Robimy co w naszej mocy, aby przeciwdziałać pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych i promować zdrowy styl życia wśród młodych ludzi.

Projekt propaguje skuteczną profilaktykę uzależnień w przystępny i innowacyjny dla adresatów sposób. Jest optymalnym sposobem ograniczania skali zjawisk uznanych za społecznie niepożądane.

Do działań projektowych zapraszani są rodzice, dziadkowie i prawni opiekunowie, którzy wspólnie z młodymi adresatami zadania uczą się  skutecznego, zgodnego komunikowania ze sobą i wspólnego rozwiązywania życiowych problemów. Piękny efekt uboczny: spędzają ze sobą wolny czas, co jest potężnym wyzwaniem w dzisiejszym, „zabieganym” XXI wieku.

Jesteś zainteresowany szczegółami? Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, opowiemy o szczegółach osobiście lub wyślemy komplet informacji,  pełną ofertę oraz szczegółowy program!

1. Przegląd „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”

W jury przeglądu zasiadają uznani wykonawcy, którzy w dalszym etapie prowadzić będą zajęcia warsztatowe z adresatami oraz koncerty galowe. Formy artystyczne brane pod uwagę w projekcie:

 • śpiew
 • gra na instrumentach
 • taniec
 • praca z tekstem z elementami gry aktorskiej
 • pisanie własnych, autorskich tekstów
 • fotografia

Celem tego etapu będzie:

 • dokonanie przeglądu twórczości artystycznej osób starszych 60+, młodzieży, w tym o różnym stopniu niepełnosprawnych i pełnosprawnych i wzajemna interakcja ze sobą.
 • odkrycie nowych osobowości twórczych
 • aktywizacja międzypokoleniowa grup senioralnych, działających lokalnie oraz młodzieży, ale nie spotykających się regularnie i nie współpracujących ze sobą
 • popularyzacja muzyki, tańca i sztuki wysokiej wśród adresatów w tym w szczególności muzyki polskiej (patriotyczny, chrześcijański charakter w kontekście spuścizny szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej)
 • pomoc w rozwijaniu twórczości wyselekcjonowanej grupy
 • nawiązanie integracyjnego kontaktu między wybranymi grupami adresatów
 • ośmielenie osób starszych 60+, w tym o różnym stopniu niepełnosprawności do wyjścia na scenę

2. Etap twórczych spotkań warsztatowych:

 • Warsztaty wokalno – instrumentalno – aktorskie / indywidualne i grupowe
 • Kształcenie w zakresie improwizacji
 • Kształcenie interpersonalne
 • Warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych 60+ i niepełnosprawnych oraz bezpiecznego użytkowania mediów społecznościowych
 • Warsztaty dotyczące wizerunku scenicznego; aranżacja scenografii
 • Warsztaty fotograficzno – filmowe
 • Warsztaty tradycji i historii
 • Warsztaty usamodzielnienia w sieci
 • Warsztaty taneczno – ruchowe „Taniec bez barier”
 1. Etap warsztatowy oprócz celów dydaktycznych ma za zadanie wyselekcjonowanie grupy osób, które będą bohaterami koncertów galowych. Podczas warsztatów będą one przygotowywane do stworzenia INTERAKTYWNEGO CHÓRU oraz do zaprezentowania utworów solowych. Wraz z profesjonalnymi artystami wyłonieni uczestnicy warsztatów tworzyą program koncertów galowych

3. Koncerty Galowe – finałowe

Koncert galowy to interaktywne show muzyki rozrywkowej angażujące publiczność. Koncert w formie multimedialnej gali zaplanowany jest w ten sposób aby stanowił przekrój przez całą historię muzyki rozrywkowej – polskiej i światowej. Inspirowany jest różnymi gatunkami muzycznymi jak: gospel, soul, swing,funk, salsa,reggea, blues, muzyka klubowa oraz szeroko pojęta muzyka chrześcijańska. Scena jest miejscem eksperymentu muzycznego i spotkaniem artystów na najwyższym europejskim poziomie z publicznością. Misja koncertu galowego: zbudować pomost – przestrzeń do dialogu między różnymi kulturami, ludźmi reprezentującymi różne grupy społeczne, różne temperamenty, różne grupy wiekowe.