Projekt „Mozart kontra Sinatra”  realizujemy od 2012 r. szlifując nasze organizacyjne talenty na każdym z etapów przedsięwzięcia – począwszy do rekrutacji, poprzez koordynację kompleksowych działań z osobami wykluczonymi aż po warsztaty oraz duże, plenerowe koncerty dopracowywane do ostatniego szczegółu od strony technicznej i wykonawczej.

Podczas siedmiu edycji projektu wystąpiliśmy w ponad 120 miejscowościach w kraju, dla publiczności liczącej ponad 100 000 melomanów. Podczas siódmej edycji, zadanie zrealizowaliśmy w 15 miejscowościach województwa małopolskiego:

 • Gmina Nawojowa
 • Gmina Dobra
 • Miasto Limanowa
 • Gmina Korzenna
 • Gminie Limanowa
 • Gmina Mogilany
 • Miasto Nowy Sącz
 • Gmina Zielonki
 • Gmina Ochotnica Dolna
 • Gmina Szaflary
 • Gmina Sękowa
 • Gmina i Miasto Zakliczyn
 • Miasto Jordanów
 • Gmina Moszczenica

Oto gdzie można było nas posłuchać i zobaczyć:

 • Gmina i Miasto Zakliczyn w ramach Zakliczyńskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • Szczawnica – Zdrój (Dworek Gościnny hrabiego Mańkowskiego)
 • Krynica – Zdrój (Międzynarodowe Forum Ekonomiczne)
 • XIV edycja Międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Pałacu Kultury w Warszawie
 • III Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu
 • Światowe Dni Młodzieży w Chorzowie
 • Myślenice – TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
 • Łódź – EXPO ARENA 2016
 • Imieniny Miasta Nowy Targ, Nowy Sącz, Limanowa
 • Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu
 • 25-lecie Samorządności w Myślenicach
 • Dni Dębicy, Dni Czchowa, Dni Limanowej, Dni Rabki – Zdrój
 • Festiwal Smaku w Starym Sączu

Celem głównym projektu było tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze oraz zmierzające do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi osób niepełnosprawnych oraz sprawnych z terenu województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów ubogich w instytucje prowadzące działalność kulturalną w obszarze promocji kultury wysokiej. Cel główny został osiągnięty poprzez:

 1. Zwiększenie świadomości oraz umiejętności artystyczno – społecznych we właściwym rozumieniu, odbiorze i wykonawstwie wysokiej muzyki rozrywkowej (polskiej i światowej) w jej prawdziwym kontekście kulturowo – patriotycznym, opartym na rzetelnej wiedzy
 2. Rozwijanie zdolności artystycznych i społecznych wybitnie uzdolnionych uczniów, w tym praca nad ich talentami przywódczymi potrzebnymi na scenie i w życiu codziennym
 3. Podniesienie kompetencji i świadomości odbiorcy, by muzyka rozrywkowa zaistniała jako muzyka na wysokim poziomie

Na ostatnią VII – edycję projektu „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę” złożyły się  33 wydarzenia edukacyjno – interdyscyplinarne realizowane w województwie małopolskim, w tym cykl trzech regionalnych przeglądów artystycznych „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”, cykl 15 twórczych warsztatów oraz 15 integracyjnych koncertów galowych.

Projekt stwarza warunki sprzyjające rozwojowi twórczej kreatywności osób z niepełnosprawnościami i propaguje idee integracji społecznej.

Otwieramy przed uczestnikami możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności twórczej ze zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w praktyce na rzecz lokalnej społeczności w towarzystwie uznanych artystów młodego pokolenia.

Misją jaka nam przyświeca jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, stymulowanie aktywnego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwijanie relacji wewnątrz- i międzypokoleniowych.

Projekt promuje i stwarza warunki sprzyjające rozwojowi uczniów wybitnie uzdolnionych. Pielęgnujemy artystyczne i społeczne talenty młodych ludzi z różnych środowisk, także z obszarów o słabym dostępie do kultury. W obecności profesjonalnych artystów i z naszą pomocą ujawniają się nowe talenty, które pomagamy szlifować.

Pomagamy budować „mosty nad przepaściami” zaburzonych relacji rodzinnych. Robimy co w naszej mocy, aby przeciwdziałać pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych i promować zdrowy styl życia wśród młodych ludzi.

Projekt propaguje skuteczną profilaktykę uzależnień w przystępny i innowacyjny dla adresatów sposób. Jest optymalnym sposobem ograniczania skali zjawisk uznanych za społecznie niepożądane.

Do działań projektowych zapraszani są rodzice, dziadkowie i prawni opiekunowie, którzy wspólnie z młodymi adresatami zadania uczą się  skutecznego, zgodnego komunikowania ze sobą i wspólnego rozwiązywania życiowych problemów. Piękny efekt uboczny: spędzają ze sobą wolny czas, co jest potężnym wyzwaniem w dzisiejszym, „zabieganym” XXI wieku.

Jesteś zainteresowany szczegółami? Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, opowiemy o szczegółach osobiście lub wyślemy komplet informacji,  pełną ofertę oraz szczegółowy program!

 1. Przegląd „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”
  W jury przeglądu zasiadają uznani wykonawcy, którzy w dalszym etapie prowadzić będą zajęcia warsztatowe z adresatami oraz koncerty galowe.Cele tego etapu:

  • dokonanie przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych i zainicjowanie interakcji
  • odkrycie nowych osobowości twórczych
  • popularyzacja muzyki, tańca i sztuki wysokiej
  • nawiązanie integracyjnego kontaktu między uczestnikami

  Atrakcją tej części jest filmowe utrwalenie występu każdego z przesłuchiwanych i wykorzystanie nagrania jako materiału do pracy w następnych etapach projektu. Nie jest to zwykły casting, ale sposób na zapoznanie się z wybitnymi artystami i wysłuchanie ich wskazówek oraz przygotowanie się do dalszych etapów twórczego rozwoju.

 2. Etap twórczych spotkań warsztatowych:
  • Warsztaty wokalno – instrumentalno – aktorskie / indywidualne i grupowe
  • Warsztaty kształcenia w zakresie podstaw kompozycji i aranżacji
  • Kształcenie w zakresie improwizacji
  • Kształcenie interpersonalne
  • Warsztaty kreowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz bezpiecznego użytkowania mediów społecznościowych
  • warsztaty dotyczące wizerunku scenicznego; aranżacja scenografii
  • Warsztaty profilaktyczno – animacyjne „Zanim będzie za późno”
  • Kurs grafiki komputerowej oraz podstawowy kurs tworzenia stron internetowych
  • Warsztaty taneczne „Taniec bez barier”

  Etap warsztatowy oprócz celów dydaktycznych ma za zadanie wyselekcjonowanie grupy osób, które będą bohaterami koncertów galowych. Podczas warsztatów będą one przygotowywane do stworzenia INTERAKTYWNEGO CHÓRU oraz do zaprezentowania utworów solowych. Wraz z profesjonalnymi artystami wyłonieni uczestnicy warsztatów tworzyą program koncertów galowych

 3. Koncerty Galowe – finałowe
  Koncert galowy to interaktywne show muzyki rozrywkowej angażujące publiczność. Koncert w formie multimedialnej gali zaplanowany jest w ten sposób aby stanowił przekrój przez całą historię muzyki rozrywkowej – polskiej i światowej. Inspirowany jest różnymi gatunkami muzycznymi jak: gospel, soul, swing,funk, salsa,reggea, blues, muzyka klubowa oraz szeroko pojęta muzyka chrześcijańska. Scena jest miejscem eksperymentu muzycznego i spotkaniem artystów na najwyższym europejskim poziomie z publicznością. Misja koncertu galowego: zbudować pomost – przestrzeń do dialogu między różnymi kulturami, ludźmi reprezentującymi różne grupy społeczne, różne temperamenty, różne grupy wiekowe.