PRZEGLĄDY                  WARSZTATY                         KONCERTY GALOWE                        MEDIA O NAS                  VIDEO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Wartość mikroprojektu – 49 286,10 euro

Poziom dofinansowania mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 35 200,13 € (71.42%)

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD, 33-300 Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41d/1, tel. 794-341-804, http://www.smsakord.com

Partner mikroprojektu: Občianske združenie Novy domov, 091 01 Stropkov, Kalinčiakova 1051/22, tel. +421907903560

Okres realizacji: Maj 2017 – Styczeń 2018

Opis mikroprojektu:

W okresie Maj 2017 – Styczeń 2018r. Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD i Občianske združenie Novy domov realizują projekt pn. „Rozwój twórczych zainteresowań, szansą na wzrost edukacji kulturalno – przyrodniczej pogranicza polsko – słowackiego”. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego programu, poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego niematerialnego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego. Będzie to możliwe dzięki bogatej ofercie projektowej, zawierającej szeroki wachlarz tematycznych działań skupionych na: kulturze, ekologii, wsparciu grup marginalizowanych, projektowej integracji adresatów na polu realizacji własnych zainteresowań, uzdolnień, ekspresji kulturalnej, doskonalenia umiejętności i wiedzy odbiorców sztuką z ukierunkowaniem na rozwijanie wysokich potrzeb estetycznych oraz zainteresowania rzetelną wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem w tematyce dziedzictwa przyrodniczego – ekologii.

Grupy docelowe i użytkownicy rezultatów projektu to przede wszystkim mieszkańcy pogranicza oraz turyści odwiedzający polsko-słowacki obszar. Projekt odbędzie się w 16 miejscowościach, 8 powiatów pogranicza polsko–słowackiego:

Po stronie polskiej: Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki, Powiat Limanowski, Powiat Nowotarski

Po stronie słowackiej: Samorządowy Kraj Preszowski: Okres Stara Lubovna, Okres Bardejov, Okres Kezmarok, Okres Levoca

Projekt podzielony został na kilka zasadniczych zadań:

      1. Organizacja cyklu 8 transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze Artystycznych Pereł” w 8 powiatach pogranicza polsko – słowackiego

      2. Organizacja cyklu warsztatów twórczych w 16 miejscowościach pogranicza polsko – słowackiego:

a) Wokalno – instrumentalno – aktorskich

b) Improwizacyjno– scenicznych

c) Profilaktyczno – filmowo – interpersonalnych

d) Chóralno – tanecznych oraz ekologicznych

3. Organizacja cyklu 16 koncertów galowych. Będą one interaktywnym show muzyki pogranicza polsko – słowackiego,angażującym publiczność na żywo z artystami pogranicza polsko – słowackiego, o uznanej renomie na międzynarodowych scenach oraz przy aktywnym udziale adresatów. Etap ten da im możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności. Koncert w formie multimedialnej gali, stanowić będzie przekrój przez całą historię muzyki rozrywkowej pogranicza polsko – słowackiego w korelacji do trendów współczesnej kultury.

4. Realizacja teledysku promującego mikroprojekt, walory przyrodnicze pogranicza polsko – słowackiego oraz adresatów zadania. Muzyka do teledysku będzie nawiązywać do tradycji pogranicza polsko – słowackiego oraz współczesnych trendów.

Rezultaty mikroprojektu to w szczególności:

1. Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza – 37 wydarzeń, w tym:

– realizacja transgranicznych przeglądów „Poszukiwacze Artystycznych Pereł” (8)

– realizacja cyklu twórczych spotkań warsztatowych / wokalno – instrumentalno – historyczno-aktorskich (5)

– realizacja cyklu twórczych spotkań warsztatowych / profilaktyczno – filmowo – interpersonalnych liczba (5)

– realizacja cyklu twórczych spotkań warsztatowych / chóralno – tanecznych oraz ekologicznych ( 3)

– realizacja 16 koncertów galowych w formie multimedialnej gali

2.Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych mikroprojektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – 2 organizacje


Załączniki:

Opis projektu w języku słowackim