„Kochajmy muzykę w sobie a nie siebie w muzyce” Ada Sari

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD z siedzibą w Nowym Sączu to aktywnie działająca organizacja realizująca projekty ukierunkowane na niesienie pomocy profilaktyczno – resocjalizacyjnej oraz edukacyjnej w tym kulturalno – obywatelskiej i sztuki wysokiej dla młodzieży i osób wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych.

Adresatami działań misyjnych organizacji są:

 • młodzież
 • osoby starsze
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
 • wybitnie uzdolniona młodzież
 • rodzice z dziećmi
 • uchodźcy wojenni z Ukrainy (od 2022r.)

Dotychczasowe sukcesy organizacji (wybrane):

 • W 2015 roku Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD otrzymało I miejsce, za najlepszy projekt kulturalno – profilaktyczny „Być trzeźwym człowiekiem to być wolnym i twórczym człowiekiem” w kategorii „Akcja Aktywizacja” w Unii Europejskiej. Nagroda otrzymana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Projekt wybrany został z grona 250 projektów w Unii Europejskiej.
 • Realizacja warsztatów oraz koncertu galowego w ramach XIV edycji Międzynarodowej konferencji osób niewidomych REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Pałacu Kultury, w Sali Ratuszowej (2016) w Warszawie
 • Zaproszenie do realizacji koncertu galowego w ramach Światowych Dni Młodzieży w Chorzowie w ramach Dnia Afrykańskiego z grupą ponad 80 dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego (2016)
 • W 2018 roku, projekt „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę” został wybrany jako jeden z dziesięciu najciekawszych inicjatyw edukacyjno – kulturalnych, promujących w innowacyjny sposób działania o charakterze patriotyczno – niepodległościowym w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „NIEPODLEGŁA 2018”.
 • W roku 2018 Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do realizacji koncertu galowego w ramach projektu „Mozart kontra Sinatra”. Gościem honorowym wydarzenia był Pan Prezydent RP Andrzej Duda – Gala Ogólnopolska w ramach Obchodów Państwowych Niepodległa 2018 odbyła się na płycie rynku w Zakliczynie
 • W 2019 roku, laureatka I miejsca naszego projektowego przeglądu artystycznego „Poszukiwacze Artystycznych Pereł” z Jasła (województwo podkarpackie), Roksana Węgiel, została zwyciężczynią Konkursu „Junior Eurovision” 2018 oraz Programu TVP „The Voice of Kids”
 • Przygotowanie i realizacja Gali Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego (Plastycznego) organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kopalni Soli „Wieliczka”. Gościem honorowym Gali była Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Bożena Borys-Szopa
 • W 2020 roku członkowie naszej organizacji wystąpili na Międzynarodowym Festiwalu reggae „The Zanzibar Reggae Festival” z autorskim programem kulturalno – językowym w ramach IX edycji zadania „Mozart kontra Sinatra”. Podczas 3 tygodniowego pobytu, pracowaliśmy z utalentowaną młodzieżą z Tanzanii nad repertuarem reggae i „swahili gospel”, uczyliśmy ich języka angielskiego oraz kultury i obyczajów w Polsce
 • Pod koniec 2022 roku, nasze stowarzyszeniowe konto na popularnym portalu społecznościowym facebook osiągnął „magiczną” liczbę 7800 obserwujących, zwiększając zakres promocji bezpośredniej oraz budowania relacji z interesariuszami oraz otoczeniem
 • W 2022 roku, projekt „Mozart kontra Sinatra” został zaprezentowany na Gali „ Ogólnopolskie Senioralia” na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie realizowane było przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie w ramach projektu „Mozart kontra Sinatra” przygotowało 60 seniorów z Małopolski i przygotowało 45 minutowy program artystyczny na bazie wielomiesięcznych przygotowań edukacyjno – kulturalnych w ramach projektu. Dzięki sukcesowi na Stadionie Narodowym, MRiPS zaproponowało stowarzyszeniu realizację Małopolskich Senioraliów o charakterze kolędowym w grudniu 2022 w Nowym Targu z udziałem P. Minister Marleny Maląg. Była to I edycja wydarzenia, która planowana jest również w kolejnych latach z udziałem naszej organizacji.

Przez 11 lat działalności organizacja nawiązała trwałe partnerstwa projektowe ze:

 • 140 gminami, miastami i powiatami na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego (JST)
 • 85 placówkami oświatowymi
 • 30 Uniwersytetami III Wieku, w tym Dziennymi Domami dla osób starszych Senior – Wigor
 • 28 Kołami Gospodyń Wiejskich
 • 30 ośrodkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz bezdomnych
 • 95 instytucjami kulturalno – oświatowymi z Polski, Słowacji, Czech i Węgier w ramach partnerstwa wyszehradzkiego
 • TVP1, Telewizją POLSAT, Telewizją Trwam, Telewizją Kraków, Telewizją Katowice
 • Spółkami skarbu państwa – Orlen, Tauron, PGNiG
 • Firmami prywatnymi: Dako, Wojas, Fakro, Jaguar Land-Rover, Bzomex, Erbet, Volpex, Litwiński, Zettransport, Resort&Spa Czany Potok, Galeria Nowotarska Buy&Fly, Thermaleo, Hotel Prezydent w Krynicy Zdroju
 • W 2020 roku stowarzyszenie nawiązało współpracę z Zespołem Szkół dla Młodzieży w Aruszy w Tanzanii, z którą zrealizowało projekt podczas Festiwalu reggae na Zanzibarze. Dzięki współpracy z pedagogami z tej szkoły oraz realizacji działań kulturalnych, językowych oraz edukacyjnych dla 400 osób – młodzieży dotarliśmy do lokalnych samorządów oraz partnerów prywatnych w Tanzanii, które zaoferowały swą pomoc w przyszłych inicjatywach.

Od 2011 roku, zrealizowaliśmy ponad 25 projektów przy aktywnym udziale ponad 200 000 adresatów i merytoryczno – finansowym wsparciu m.in.:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Śląskiego i Podkarpackiego
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Program Edukacja Kulturalna oraz Program „Niepodległa”
 • Program Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego „FUNDUSZ PATRIOTYCZNY”
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
 • Narodowego Instytutu Wolności – Program NOWEFIO
 • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „ASOS” oraz „AKTYWNI+”
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
 • Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020

Zarząd

Anna Kroj – prezes
Luda Bas – Wice Prezes
Krystyna Kwarcińska – Sekretarz